Số Like Giới hạn bài viết Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
50 LIKE 5 post/ ngày 100,000 VNĐ / Tháng 90,000 VNĐ / Tháng 80,000 VNĐ / Tháng
100 LIKE 5 post/ ngày 200,000 VNĐ / Tháng 180,000 VNĐ / Tháng 160,000 VNĐ / Tháng
200 LIKE 5 post/ ngày 400,000 VNĐ / Tháng 360,000 VNĐ / Tháng 320,000 VNĐ / Tháng
300 LIKE 5 post/ ngày 600,000 VNĐ / Tháng 540,000 VNĐ / Tháng 480,000 VNĐ / Tháng
400 LIKE 5 post/ ngày 800,000 VNĐ / Tháng 720,000 VNĐ / Tháng 640,000 VNĐ / Tháng
500 LIKE 5 post/ ngày 1,000,000 VNĐ / Tháng 900,000 VNĐ / Tháng 800,000 VNĐ / Tháng
600 LIKE 5 post/ ngày 1,200,000 VNĐ / Tháng 1,080,000 VNĐ / Tháng 960,000 VNĐ / Tháng
700 LIKE 5 post/ ngày 1,400,000 VNĐ / Tháng 1,260,000 VNĐ / Tháng 1,120,000 VNĐ / Tháng
1000 LIKE 5 post/ ngày 2,000,000 VNĐ / Tháng 1,800,000 VNĐ / Tháng 1,600,000 VNĐ / Tháng
1500 LIKE 5 post/ ngày 5,000,000 VNĐ / Tháng 4,500,000 VNĐ / Tháng 4,000,000 VNĐ / Tháng
Hệ thống luôn tăng thêm số lượng VIP Cảm xúc lên tối đa ~20-30
Số CMT Tốc độ Giới hạn bài viết Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
5 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 120,000 VNĐ / Tháng 108,000 VNĐ / Tháng 96,000 VNĐ / Tháng
10 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 240,000 VNĐ / Tháng 216,000 VNĐ / Tháng 192,000 VNĐ / Tháng
20 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 480,000 VNĐ / Tháng 432,000 VNĐ / Tháng 384,000 VNĐ / Tháng
40 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 600,000 VNĐ / Tháng 540,000 VNĐ / Tháng 480,000 VNĐ / Tháng
30 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 720,000 VNĐ / Tháng 648,000 VNĐ / Tháng 576,000 VNĐ / Tháng
50 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 750,000 VNĐ / Tháng 675,000 VNĐ / Tháng 600,000 VNĐ / Tháng
100 CMT Tùy chỉnh 5 post/ ngày 1,500,000 VNĐ / Tháng 1,350,000 VNĐ / Tháng 1,200,000 VNĐ / Tháng
Tối đa Loại Cảm Xúc Giới hạn bảng tin Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 450,000 VNĐ / Tháng 427,500 VNĐ / Tháng 405,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 850,000 VNĐ / Tháng 807,500 VNĐ / Tháng 765,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 1,500,000 VNĐ / Tháng 1,425,000 VNĐ / Tháng 1,350,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 1,900,000 VNĐ / Tháng 1,805,000 VNĐ / Tháng 1,710,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 2,890,000 VNĐ / Tháng 2,745,500 VNĐ / Tháng 2,601,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 3,890,000 VNĐ / Tháng 3,695,500 VNĐ / Tháng 3,501,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 4,580,000 VNĐ / Tháng 4,351,000 VNĐ / Tháng 4,122,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 5,270,000 VNĐ / Tháng 5,006,500 VNĐ / Tháng 4,743,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 5,780,000 VNĐ / Tháng 5,491,000 VNĐ / Tháng 5,202,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 6,780,000 VNĐ / Tháng 6,441,000 VNĐ / Tháng 6,102,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 7,780,000 VNĐ / Tháng 7,391,000 VNĐ / Tháng 7,002,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 11,000,000 VNĐ / Tháng 10,450,000 VNĐ / Tháng 9,900,000 VNĐ / Tháng
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 15,000,000 VNĐ / Tháng 14,250,000 VNĐ / Tháng 13,500,000 VNĐ / Tháng
Số Mắt Thời Gian Live Giới Hạn Post Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
50 Mắt 2 tiếng 5 Live 450,000 VNĐ / Tháng 405,000 VNĐ / Tháng 360,000 VNĐ / Tháng
100 Mắt 2 tiếng 5 Live 850,000 VNĐ / Tháng 765,000 VNĐ / Tháng 680,000 VNĐ / Tháng
200 Mắt 2 tiếng 5 Live 1,500,000 VNĐ / Tháng 1,350,000 VNĐ / Tháng 1,200,000 VNĐ / Tháng
300 Mắt 2 tiếng 5 Live 1,900,000 VNĐ / Tháng 1,710,000 VNĐ / Tháng 1,520,000 VNĐ / Tháng
400 Mắt 2 tiếng 5 Live 2,890,000 VNĐ / Tháng 2,601,000 VNĐ / Tháng 2,312,000 VNĐ / Tháng
500 Mắt 2 tiếng 5 Live 3,890,000 VNĐ / Tháng 3,501,000 VNĐ / Tháng 3,112,000 VNĐ / Tháng
600 Mắt 2 tiếng 5 Live 4,580,000 VNĐ / Tháng 4,122,000 VNĐ / Tháng 3,664,000 VNĐ / Tháng
700 Mắt 2 tiếng 5 Live 5,270,000 VNĐ / Tháng 4,743,000 VNĐ / Tháng 4,216,000 VNĐ / Tháng
800 Mắt 2 tiếng 5 Live 5,780,000 VNĐ / Tháng 5,202,000 VNĐ / Tháng 4,624,000 VNĐ / Tháng
900 Mắt 2 tiếng 5 Live 6,780,000 VNĐ / Tháng 6,102,000 VNĐ / Tháng 5,424,000 VNĐ / Tháng
1000 Mắt 2 tiếng 5 Live 7,780,000 VNĐ / Tháng 7,002,000 VNĐ / Tháng 6,224,000 VNĐ / Tháng
1500 Mắt 2 tiếng 5 Live 11,000,000 VNĐ / Tháng 9,900,000 VNĐ / Tháng 8,800,000 VNĐ / Tháng
2000 Mắt 2 tiếng 5 Live 15,000,000 VNĐ / Tháng 13,500,000 VNĐ / Tháng 12,000,000 VNĐ / Tháng

(*): Giá này được áp dụng khi bạn là Member thường trên hệ thống
(**): Giá này được áp dụng khi bạn là Cộng tác viên của hệ thống (Min 3 triệu )
(***): Giá này được áp dụng khi bạn là Đại Lí của hệ thống ( Min 5 triệu )
Tất cả đều được hệ thống Tự động giảm khi Thêm VIP ID!
Nếu bạn muốn mua các gói Like, CMT, Share, Reaction với số lượngthời hạn khác tùy chọn, liên hệ Admin để trao đổi và được hỗ trợ!

Chú ý: Bảng giá trên được áp dụng với số dư tài khoản của bạn trên hệ thống. Xem chi tiết cách thức nạp tiền click Vào đây