Số Like Giới hạn bài viết Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
50 LIKE Không giới hạn 100,000 VNĐ / Tháng 90,000 VNĐ / Tháng 80,000 VNĐ / Tháng
51 LIKE Không giới hạn 120,000 VNĐ / Tháng 108,000 VNĐ / Tháng 96,000 VNĐ / Tháng
100 LIKE Không giới hạn 200,000 VNĐ / Tháng 180,000 VNĐ / Tháng 160,000 VNĐ / Tháng
101 LIKE Không giới hạn 240,000 VNĐ / Tháng 216,000 VNĐ / Tháng 192,000 VNĐ / Tháng
150 LIKE Không giới hạn 300,000 VNĐ / Tháng 270,000 VNĐ / Tháng 240,000 VNĐ / Tháng
200 LIKE Không giới hạn 400,000 VNĐ / Tháng 360,000 VNĐ / Tháng 320,000 VNĐ / Tháng
201 LIKE Không giới hạn 480,000 VNĐ / Tháng 432,000 VNĐ / Tháng 384,000 VNĐ / Tháng
300 LIKE Không giới hạn 600,000 VNĐ / Tháng 540,000 VNĐ / Tháng 480,000 VNĐ / Tháng
400 LIKE Không giới hạn 800,000 VNĐ / Tháng 720,000 VNĐ / Tháng 640,000 VNĐ / Tháng
500 LIKE Không giới hạn 1,000,000 VNĐ / Tháng 900,000 VNĐ / Tháng 800,000 VNĐ / Tháng
600 LIKE Không giới hạn 1,200,000 VNĐ / Tháng 1,080,000 VNĐ / Tháng 960,000 VNĐ / Tháng
700 LIKE Không giới hạn 1,400,000 VNĐ / Tháng 1,260,000 VNĐ / Tháng 1,120,000 VNĐ / Tháng
1000 LIKE Không giới hạn 2,000,000 VNĐ / Tháng 1,800,000 VNĐ / Tháng 1,600,000 VNĐ / Tháng
1500 LIKE Không giới hạn 5,000,000 VNĐ / Tháng 4,500,000 VNĐ / Tháng 4,000,000 VNĐ / Tháng
Hệ thống luôn tăng thêm số lượng VIP Cảm xúc lên tối đa ~20-30
Số CMT Tốc độ Giới hạn bài viết Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
5 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 60,000 VNĐ / Tháng 54,000 VNĐ / Tháng 48,000 VNĐ / Tháng
10 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 150,000 VNĐ / Tháng 135,000 VNĐ / Tháng 120,000 VNĐ / Tháng
15 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 210,000 VNĐ / Tháng 189,000 VNĐ / Tháng 168,000 VNĐ / Tháng
20 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 280,000 VNĐ / Tháng 252,000 VNĐ / Tháng 224,000 VNĐ / Tháng
30 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 360,000 VNĐ / Tháng 324,000 VNĐ / Tháng 288,000 VNĐ / Tháng
40 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 480,000 VNĐ / Tháng 432,000 VNĐ / Tháng 384,000 VNĐ / Tháng
50 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 600,000 VNĐ / Tháng 540,000 VNĐ / Tháng 480,000 VNĐ / Tháng
100 CMT Tùy chỉnh Không giới hạn 1,200,000 VNĐ / Tháng 1,080,000 VNĐ / Tháng 960,000 VNĐ / Tháng
Tối đa Loại Cảm Xúc Giới hạn bảng tin Giá(Member *) Giá (CTV **) Giá (Đại Lí ***)
Unlimited Tùy chọn Không giới hạn 50,000 VNĐ / Tháng 47,500 VNĐ / Tháng 45,000 VNĐ / Tháng

(*): Giá này được áp dụng khi bạn là Member thường trên hệ thống
(**): Giá này được áp dụng khi bạn là Cộng tác viên của hệ thống (Min 2 triệu )
(***): Giá này được áp dụng khi bạn là Đại Lí của hệ thống ( Min 5 triệu )
Tất cả đều được hệ thống Tự động giảm khi Thêm VIP ID!
Nếu bạn muốn mua các gói Like, CMT, Share, Reaction với số lượngthời hạn khác tùy chọn, liên hệ Admin để trao đổi và được hỗ trợ!

Chú ý: Bảng giá trên được áp dụng với số dư tài khoản của bạn trên hệ thống. Xem chi tiết cách thức nạp tiền click Vào đây